Huis van Gebed | Beth Tefillah Ministries

Een Huis van gebed voor alle volken

Jesaja 56:7

 

 

Een kerk die betrokken is bij en om de gemeenschap geeft!


Onze Missie

Bij het Huis van Ged | Beth Tefillah Ministries, is het onze diepste overtuiging dat iedereen een uniek pad heeft in zijn relatie met Jezus. We streven ernaar de begeleiding en de middelen te bieden die nodig zijn om dit pad te ontdekken en te bewandelen.

 

Een Relatie met Jezus
Ons doel is om je te leiden in een groeiende en bloeiende relatie met Jezus. We begrijpen dat iedereen op een ander punt staat in zijn geloofsreis, en dat is prachtig. Of je nu een nieuwkomer bent in het geloof, of al jaren een volgeling, onze gemeenschap is hier om je te ondersteunen en je dichter bij Hem te brengen.

 

Vind Jouw Doel
We geloven dat iedereen een uniek doel heeft in Jezus. Door middel van onze diensten, studiegroepen en gemeenschapsactiviteiten hopen we je te helpen dat doel te ontdekken en te omarmen. Wij willen dat je je roeping vindt, zodat je een leven kunt leiden dat vervuld is met passie, doelgerichtheid en God's liefde.

 

Je Bent Welkom
Het maakt niet uit wat je in het verleden hebt meegemaakt of waar je nu staat in je geloofsreis; we willen dat je weet dat er een plek voor je is bij het Huis van Gebed | Beth Teifllah Ministries. Hier kun je groeien, leren, delen, en een familie vinden die je steunt op elke stap van je reis.

 

We hopen je binnenkort te verwelkomen en samen met jou dit prachtige avontuur van geloof en ontdekking te beginnen.

JIJ BENT


GOUD

WAARDBELEVEN | TOERUSTEN | DIENEN


JIJ BENT


GELIEFD

GOD HEEFT JE MET EEN DOEL GEMAAKT

Psalm 139:13

ZANG | AANBIDDING | BEMOEDIGING | STUDIES

Preek van afgelopen zaterdag, 6 januari 2024

Jarigen maand januari 2024

18 Br. Rolston Gittens
28 Br. George Knight


 

Welcome bij Beth Tefillah Ministries

 

Wij zijn een levendige christelijke gemeente die staat in het hart van de samenleving! Een ieder die God (beter) wil leren kennen is bij ons op de juiste plaats. Door middel van muziek, dans, bemoedigende lezingen en opbouwend gebed zijn onze samenkomsten altijd een eerbetoon aan de levende God! Ervaar wat Jezus voor jou persoonlijk kan betekenen!

Beth Tefillah Ministries | Visie & Missie

Beth Tefillah | Omzien naar elkaar

Het "omzien naar elkaar" is een belangrijk principe dat in de Bijbel wordt onderwezen. Het verwijst naar het zorgen voor elkaar, het tonen van medeleven, en het geven van ondersteuning aan anderen. Het komt naar voren in Bijbelse verzen en wordt achteruit als een kenmerk van een gelovige gemeenschap.

Een bekend voorbeeld van het principe van "omzien naar elkaar" is te vinden in het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 10, vers 24: "En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken." Dit vers als het belang van het aanmoedigen van elkaar om liefdevol te zijn en goede daden te voltooien.

Een andere versie van dit principe is te vinden in het boek Galaten 6:2: "Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen." Dit vers moedigt gelovig aan om elkaar te ondersteunen en te helpen in moeilijke tijden, en zo de liefde van Christus te worden lichamen.

De Bijbel staat vol met instructies en verhalen die ons aanmoedigen om zorg te dragen voor anderen, om medeleven te tonen en om liefdevol en genadig te zijn. Het principe van "omzien naar elkaar" is een essentieel onderdeel van het christelijk geloof en vormt de basis voor een gezonde gemeenschap van gelovigen.

Beth Tefillah | Bijbelse Feesten

De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:1-4.