Pastor Robby Gittens
Huis van Gebed | Beth Tefillah Ministries

Het is mogelijk om rechtstreeks met iDeal aan de kerk te doneren. Klik hier om naar de donatiepagina te gaan of via uw QR-scanner de QR-code hierboven te scannen.

Huis van Gebed | Beth Tefillah Ministries

Het Huis van Gebed | Beth Tefillah Zaandam heet u van harte welkom! Bij ons vindt u een levendige gemeenschap die een ware afspiegeling is van wat beschreven staat in het boek Openbaring: "Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam..." (Openbaring 7:9).

Ons huis van gebed is een thuis voor allen die Jezus Christus van harte liefhebben en een toevluchtsoord zoeken voor innerlijke rust in hun leven. Het is een plek waar liefde en warmte overvloedig aanwezig zijn, waar mensen van alle leeftijden zich kunnen ontwikkelen tot toegewijde leden (discipelen) van het lichaam van Christus.

Bij ons zult u drie essentiële elementen vinden. Allereerst is er de geest van liefde, ten tweede de geest van eenheid, en tot slot de waarheid van Gods Woord (Johannes 4:23).

U zult getuige zijn van het opheffen van handen (1 Tim. 2:8), het klappen in de handen (Psalm 47:1), het dansen (Psalm 149:3, Psalm 150:4), en het bespelen van instrumenten (Psalm 150:3-5). Het belangrijkste is dat u een ongekende vreugde zult ervaren, want in Zijn aanwezigheid is vreugde overvloedig aanwezig.

Dit is slechts een glimp van wat wij te bieden hebben, en we nodigen u van harte uit om zich bij ons aan te sluiten in aanbidding. We geloven sterk dat u niet hetzelfde zult vertrekken als toen u binnenkwam.

Moge barmhartigheid, liefde en vrede u overvloedig ten deel vallen (Judas 1:2).