Bij Beth Tefillah Ministries is de voorganger eindverantwoordelijk voor het (geestelijk) functioneren van de gemeente, waarbij de Here Jezus wordt erkend als Hoofd van de gemeente (1 Petr.5:1-5).

Samen met de oudste(n) leiden ze de gemeente op hoofdlijnen, zowel op geestelijk als bestuurlijk vlak.

VOORGANGERSECHTPAAR

Robby is als voorganger belast met de dagelijkse leiding van het Huis van Gebed | Beth Tefillah. Zijn vrouw Esther is verantwoordelijk voor het kinderwerk en de worship binnen de gemeente. Zowel Robby als Esther hebben het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Robby en Esther hebben samen drie kinderen (Joel, Amy en Zoe) en kleindochter (Novély). Samen wonen zij in Amsterdam.

Contact opnemen kan via de mail: info@bethtefillah.nl. In elke dienst is ook een oudste vertegenwoordigd als oudste van dienst, ook na de dienst is deze aanspreekbaar. Op het mededelingenblad is te vinden wie oudste van dienst is.

OUDSTE-ECHTPAAR

Ludwig is als oudste belast met diverse bedieningen binnen het Huis van Gebed | Beth Tefillah. Zijn vrouw Agnes ondersteun haar man in zijn bediening. Zowel Ludwig als Agnes hebben een passie om mensen te vertellen over de liefde van Jezus Christus en ook het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Ludwig en Agnes hebben samen twee kinderen en twee kleinkinderen. Samen wonen zij in Zaandam.

Diakenen (sociaal-/maatschappelijk)

De diakenen zijn broeders en zusters die ingezegend zijn voor een specifieke dienende taak in de gemeente:

Zr. B. Gittens-Wali

Bebe Wali is diacones bij Beth Tefillah Ministries. Zij is mede-verantwoordlijk voor de voorbedegroep binnen de gemeente.

Br./Zr. Gambier

Richardo en Hilde zijn beide diakenen bij Beth Tefillah Ministries. Zij ondersteunen de diverse bedieningen binnen de gemeente.

Zr. M. Sabajo

Margriet Sabajo is diacones bij Beth Tefillah Ministries. Zij is mede-verantwoordlijk voor de facilitaire diensten binnen de gemeente.