Beth Tefillah Ministries

Zaandam | Akersloot | Purmerend

De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:1-4


De Mo'edim - Gods bestemde tijden

Beth Tefillah bindt je aan de wortels van je geloof - ons gemeenschappelijk geloof in de Almachtige God en Schepper van alle dingen bindt ons samen - Jood en niet-Jood. Zoals het geschreven staat... "In het begin God..." ( ְרִיםֵאשִיםָר ָאִיםָא ְׁרִים). Elke keer als we Sjabbat vieren, of samenkomen voor de feestdagen, verkondigen we aan de wereld "Deze God, deze Schepper, is onze GOD".

De Moedim (moe-eh-DEEM), worden ten onrechte "Joodse feestdagen" genoemd. Volgens Leviticus 23 noemt God hen "de aangewezen (aangewezen) tijden van ADONAI...", en Hij beval Zijn volk en vreemdelingen die zich bij het volk Israël wilden voegen, om deze heilige roepingen in al hun generaties in acht te nemen. We noemen ze feestdagen. Deze omvatten: Sjabbat (7e dag sjabbat); Pesach (Pesach, waaronder Matzah (Ongezuurde Broden), en Yom Habikkurim (Feest der Eerstelingen); Sjavuot (Pinksteren); Yom Teruah (Feest der Bazuinen); Yom Kippoer (Grote Verzoendag); Sukkot (Loofhuttenfeest), en De 8e dag de Loofhuttenfeest.


De Feesttijden des Heren

Leviticus 23:1-2
De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.