‘Huis van gebed voor alle volken'


Pastorale werken

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

In bijzondere gevallen kunt u een persoonlijke afspraak maken met iemand binnen ons pastoraal team. Het team wordt geleid door Br. Robby en Zr. Esther Gittens. Wij vinden het belangrijk dat het in alle opzichten goed met u gaat en dat u niet alleen lichamelijk maar bovenal geestelijk gezond bent.

Onze pastorale zorg bestaat onder andere uit:
• ziekenbezoek
• huisbezoeken
• huwelijkscounseling
• gezinscounseling
• kennismakingbezoek
• bevrijdingspastoraat
• begeleiding van dopelingen & pasbekeerden
•begeleiding bij het sterven & nazorg nabestaanden

Indien u behoefte heeft aan een huisbezoek, pastorale counseling of gewoon een gesprek; indien u zich wilt laten dopen of uw kinderen wilt laten opdragen dan kunt u dit middels de daarvoor bestemde formulieren aangeven en dan zal er vanuit het pastoraat contact met u worden opgenomen. Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl