Beth Tefillah Ministries

Jesaja 56:7Een kerk die betrokken is bij en om de gemeenschap geeft!

Onze missie is om mensen te leiden in een groeiende relatie met Jezus en hen te helpen hun doel in Hem te vinden. Het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt of waar je bent op je geloofsreis, we geloven dat er hier een plek voor je is.

JIJ BENT


GOUD

WAARDBELEVEN | TOERUSTEN | DIENEN


JIJ BENT


GELIEFD

GOD HEEFT JE MET EEN DOEL GEMAAKT

Psalm 139:13

ZANG | AANBIDDING | BEMOEDIGING | STUDIES

Preek van afgelopen zaterdag, 8 mei 2023

Jarigen maand mei 2023

00 GEEN JARIGEN
 

Welcome bij Beth Tefillah Ministries


Wij zijn een levendige christelijke gemeente die staat in het hart van de samenleving! Een ieder die God (beter) wil leren kennen is bij ons op de juiste plaats. Door middel van muziek, dans, bemoedigende lezingen en opbouwend gebed zijn onze samenkomsten altijd een eerbetoon aan de levende God! Ervaar wat Jezus voor jou persoonlijk kan betekenen!

Beth Tefillah Ministries | Visie & Missie

Beth Tefillah | Omzien naar elkaar

Het "omzien naar elkaar" is een belangrijk principe dat in de Bijbel wordt onderwezen. Het verwijst naar het zorgen voor elkaar, het tonen van medeleven, en het geven van ondersteuning aan anderen. Het komt naar voren in Bijbelse verzen en wordt achteruit als een kenmerk van een gelovige gemeenschap.

Een bekend voorbeeld van het principe van "omzien naar elkaar" is te vinden in het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 10, vers 24: "En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken." Dit vers als het belang van het aanmoedigen van elkaar om liefdevol te zijn en goede daden te voltooien.

Een andere versie van dit principe is te vinden in het boek Galaten 6:2: "Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen." Dit vers moedigt gelovig aan om elkaar te ondersteunen en te helpen in moeilijke tijden, en zo de liefde van Christus te worden lichamen.

De Bijbel staat vol met instructies en verhalen die ons aanmoedigen om zorg te dragen voor anderen, om medeleven te tonen en om liefdevol en genadig te zijn. Het principe van "omzien naar elkaar" is een essentieel onderdeel van het christelijk geloof en vormt de basis voor een gezonde gemeenschap van gelovigen.

Beth Tefillah | Bijbelse Feesten

De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:1-4.

Samenwerking

London, Engeland

New Life Assembly

Samenwerking

Zaandam, Nederland

VEG Zaanstad Maranatha

Samenwerking

Lelydorp, Suriname

Eagle Wings Ministries International

Samenwerking

Dipolog, Filippijnen

International Christian Leadership Connection Philippines