Algemeen Nut Beogende Instelling

Huis van Gebed | Beth Tefillah heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Beth Tefillah Zaandam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan Beth Tefillah Zaandam (BTZ) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat BTZ vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.

In het ANBI-document 2020.pdf staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op de ANBI-registratie. Naast een inhoudelijk deel zijn ook de cijfers opgenomen van het laatste verslagjaar en de begroting voor het komende jaar.

Kamer van Koophandel:

KvK nummer: 78358116
RSIN: 861364569
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Statutaire naam: Huis van Gebed | Beth Tefillah
Statutaire zetel: Zaandam
Bezoekadres: Burgemeester Ter Laanplantsoen 21, 1501 TN Zaandam
Telefoonnummer: 06 51547967
Internetadres: www.bethtefillah.nl
E-mailadres: info@bethtefillah.nl

Bank gegevens:
NL42 RABO 0356 9460 10 o.v.v. Huis van Gebed

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 3
Is er een directie/ dagelijks bestuur: Ja
Is er een persoon in dienst? Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee