De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Leviticus 23:1-4

SAMENKOMSTEN

Samenkomsten

Beth Tefillah activiteiten

Iedere zaterdagochtend begint onze Eredienst om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur waarna u gerust nog kan blijven om met ons een kopje koffie/thee te drinken en nader kennis te maken met elkaar. U bent van harte welkom!

Gebeds-/Studiehuis

Beth Tefillah activiteiten

Iedere woensdagavond begint onze Bidstond en Bijbelstudie om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. waarna u gerust nog kan blijven om met ons een kopje koffie/thee te drinken en nader kennis te maken met elkaar.

Huiskringen

Beth Tefillah activiteiten

Elke eerste (Akersloot) en laatste (Purmerend) dinsdag van de maand hebben wij Bijbelstudies. Het lezen en bestuderen van Gods Woord is van wezenlijk belang voor het leven van een christen.

Zending / Outreach

Beth Tefillah activiteiten

Zending is allereerst Gods werk, waarbij Hij ons wil gebruiken om Zijn liefde te delen met mensen in hun lijden en verdriet, hun zonde en in de omstandigheden van onrecht, waarvan zij slachtoffer zijn. Dit is de Grote Opdracht (Mattheus 28)

Community Services

Beth Tefillah activiteiten

De koffieochtenden zijn voor personen die behoefte hebben aan een beetje gezelligheid onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. De Koffieochtend is interkerkelijk en bedoeld voor zowel mannen als vrouwen.

Kidz & Youths

Beth Tefillah activiteiten

Voor alle tieners in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het maakt niet uit of je lid bent van Beth Tefillah Ministries of hoe vaak je in de kerk komt. Centraal staan vriendschappen en relaties: met God, met jeugdleiders en met elkaar! .

Men's Fellowship

Beth Tefillah activiteiten

Het doel van de mannenbediening is om christelijke mannen voor te bereiden op de rollen die God voor hen geschapen heeft. Mannen meer op die plek van discipel krijgen: dichtbij Jezus.

Women's Fellowship

Beth Tefillah activiteiten

Vrouwen bijeenbrengen, inspireren en aanmoedigen om hun indentiteit in Jezus te vindenen om te doen waarvoor zij bestemd zijn. Vrouwen meer op die plek van dicipel krijgen: dichtbij Jezus.

Senioren Groep

Beth Tefillah activiteiten

De senioren (65+ers) in onze gemeente wandelen vaak al een levenlang met Jezus. Ze zijn ervaren wedlopers, zijn al lang onderweg, hebben vele fasen van het leven mee- en doorgemaakt.

Ziekenbezoek

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Robby of Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl

Kennismaking

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl

Jongeren Pastoraat

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl

Pastoraat Algemeen

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl

Gezinscoach

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl

Huwelijk

Beth Tefillah Pastorale Hulpverlening

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

Of u kunt telefonisch contact opnemen met Br. Robby of Zr. Esther Gittens: 06 51547967 of per mail: info@bethtefillah.nl