VREDE

Ons jaar thema is "Omzien naar elkaar". In deze wereld waar de liefde verkilt (Matt. 24:12), eenzaamheid, depressie en hopeloosheid heerst, is onze taak als kerk de liefde van God te laten schijnen. Schijnen in de levens van onze geloofsgenoten en naasten (niet bekeerden).

Jakobus 3:18
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Door: Robby Gittens, voorganger @ Beth Tefillah Ministries Zaandam

16-01-2022

NAAR ELKAAR OMZIEN

Ons jaar thema is "Omzien naar elkaar". In deze wereld waar de liefde verkilt (Matt. 24:12), eenzaamheid, depressie en hopeloosheid heerst, is onze taak als kerk de liefde van God te laten schijnen. Schijnen in de levens van onze geloofsgenoten en naasten (niet bekeerden).

Johannes 13:13-15
Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.

Door: Robby Gittens, voorganger @ Beth Tefillah Ministries Zaandam

09-01-2022

GOD ZIET OM NAAR ZIJN VOLK

Ons jaar thema is "Omzien naar elkaar". In deze wereld waar de liefde verkilt (Matt. 24:12), eenzaamheid, depressie en hopeloosheid heerst, is onze taak als kerk de liefde van God te laten schijnen. Schijnen in de levens van onze geloofsgenoten en naasten (niet bekeerden).

Psalm 10:14 "Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen".

Door: Robby Gittens, voorganger @ Beth Tefillah Ministries Zaandam

02-01-2022